SIATKÓWKA- HISTORIA TURNIEJÓW ZNP
Więcej…
 
AKTUALNOŚCI

 

Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie.

HENRY BROOKS ADAMS


Rok 2023/2024


 

U W A G A

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP - UL. PROMIENNA 5B/4, WŁOCŁAWEK

czynne od poniedziałku do piątku od 24.06-30.08.2024r.

czynne w godz.  9.00-12.00

wszelkie bieżące sprawy związkowe można także zgłaszać telefonicznie:

882790949/734854012/882790955

oraz drogą mailową lub listownie.

 

POMOC PRAWNA

Okręg Kujawsko – Pomorski ZNP

Pani mec. Izabela Wiernikowska:

poniedziałki i środy- siedziba ZNP w Bydgoszczy (ul. A. Czartoryskiego 19, Bydgoszcz)

w godz. 12.00 – 15.00. tel. 697201236

 

Włocławek- siedziba ZNP 6 czerwca 2024r. w godz. 14.30- 16.30


Zapraszamy na stronę Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Okręg Kujawsko-Pomorski

Bydgoszcz 85-222, ul.A.Czartoryskiego 19

tel. 52 322 98 19, 691 918 088 -VPN 588


Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje

BROSZURA

 


DRAGON-24 − polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw

– Trwają największe ćwiczenia NATO od zakończenia zimnej wojny. Ich kryptonim Steadfest Defender 24 to wolnym tłumaczeniu niezłomny obrońca. I rzeczywiście są one wyraźnym sygnałem gotowości członków Sojuszu do wspólnej obrony. W odbywających się głownie w Europie Środkowej ćwiczeniach bierze dział ok. 90 tysięcy żołnierzy ze wszystkich państw NATO oraz Szwecji. Będziemy testować zdolności sił sojuszu do odstraszania i obrony, w tym do odparcia ataku potencjalnego agresora na państwa NATO. Od dziś trwa polska część ćwiczeń z udziałem sił zbrojnych innych państw pk. „Dragon 24”. Jest ona bardzo istotną częścią całej konstelacji ćwiczeń. Polska pełni rolę jednego państw gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczącą liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. (…) NATO daje wyraźny sygnał, że jest gotowe do odstraszania i obrony. Współpraca pomiędzy naszymi państwami w ramach najsilniejszego sojuszu bezpieczeństwa jest gwarantem rozwoju i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej – podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak – Kamysz Ministerstwo Obrony Narodowej.

 


 

Opinia ZNP ws. potrącania wyrównań-

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrosło do 4242 zł brutto. Dlatego niektórzy nauczyciele otrzymują wyrównanie z tytułu niższego uposażenia niż przewidują przepisy prawa pracy. Są jednak samorządy, które sygnalizują chęć potrącania wypłaconych dodatków wyrównawczych w momencie wejścia w życie zapowiadanych przez rząd podwyżek dla nauczycieli. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował opinię prawną w tej sprawie. Zgodnie z nią, takie potrącenie z wynagrodzenia pracownika może nastąpić tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie!

czytaj


 

 Średnie wynagrodzenie nauczycieli to nie średnia pensja

Kwot średniego wynagrodzenia nauczycieli w żaden sposób nie można utożsamiać z nauczycielską pensją.

Wynagrodzenie średnie obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, jakie są określone w Karcie Nauczyciela.

Indywidualna pensja nauczyciela, wypłacana co miesiąc, nigdy nie obejmie wszystkich składników wchodzących w skład tzw. średniego wynagrodzenia, ponieważ żaden nauczyciel nigdy nie otrzymuje jednocześnie wszystkich składników płacowych, określonych w pragmatyce nauczycielskiej.

W skład średniego wynagrodzenia wchodzi jednocześnie odprawa emerytalna dla nauczycieli przechodzących na emeryturę i świadczenie na start dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole. Jest oczywistym, że ten sam nauczyciel nie może jednocześnie nabyć prawa do obu składników.

Znaczna część składników tzw. średniego wynagrodzenia w świetle przepisów prawa pracy w ogóle nie stanowi wynagrodzenia, ze względu na to, że na ich socjalny charakter.

Tego rodzaju świadczeniem jest np. odprawa emerytalna (rentowa) czy też odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Są to składniki wypłacane okazjonalnie w związku z wystąpieniem określonej sytuacji faktycznej (rozwiązanie stosunku pracy, przejście na emeryturę).


 

W dniu dzisiejszym Prezydent Miasta Włocławek Pan Marek Wojtkowski oraz delegacja związkowa w składzie: Prezes  Okręgu Kujawsko- Pomorskiego ZNP W Bydgoszczy Krzysztof Markiewicz, Prezes Oddziału ZNP we Włocławku Krzysztof Buszka oraz kol. Magdalena Górnik- członek Zarządu Oddziału ZNP, mieli zaszczyt odwiedzić Panią Reginę Piechocką, która właśnie 20 czerwca 2023r.  obchodzi swoje 100 urodziny.  To niezwykła osoba, której dziękujemy za trud, odwagę i wysiłek włożony w obronę polskości, walkę z okupantem, prowadzenie tajnego nauczania oraz niesienie pomocy nauczycielom. Jesteśmy dumni, że mamy w szeregach naszego związku tak zacnego członka.

Życzymy, aby kolejne lata mijały w atmosferze miłości i wsparcia a przede wszystkim zdrowia.

Dziękujemy za miłe przyjęcie.


 

ZNP domaga się 20-procentowych podwyżek dla nauczycieli od lipca – komunikat ZNP

czytaj 

P r o t e s t

Miasteczko edukacyjne i inne formy działań protestacyjnych

- czytaj

Pogotowie protestacyjne- Czarny Tydzień

ZNP | Okręg Kujawsko-Pomorski

 


 

życzy

Prezes Zarządu Oddziału ZNP wraz z ZarządemZNP negatywnie opiniuje projekt nowelizacji Karty Nauczyciela! - czytaj

 

 


 

Prezydent zawetował lex Czarnek! - czytaj

 

 


ROK 2021


 

ZNP Oddział we Włocławku

ZAPRASZA NA WYJAZD DO TEATRU

Teatr Muzyczny w Gdyni na:

„WIEDŹMINA” 07.05.2022r (sobota) spektakl g.19.00

Koszt wyjazdu: członek ZNP: 100,00zł

pozostali:  150,00zł

oraz

„GORĄCZKĘ SOBOTNIEJ NOCY” 21.05.2022r (sobota)

spektakl g.19.00

Koszt wyjazdu: członek ZNP: 100,00zł

pozostali : 150,00zł

Zapisy wraz z wpłatą przyjmujemy do 17.12.br w biurze Oddziału ZNP ul. Promienna 5b/4 w g.8.00-15.00.

Zapraszamy! Ilość miejsc ograniczona, tradycyjnie decyduje kolejność zgłoszeń!

Prezes Oddziału ZNP we Włocławku

Krzysztof BuszkaUWAGA

 

Zapraszamy prezesów ognisk ZNP na zebranie, które odbędzie się 02.12.br (czwartek) o g.13.00 w Casino ul. Żytnia 83, W-ek (dawna jednostka wojskowa).

Prosimy o obecność ze ze względu na ważność omawianych spraw oraz obecność władz Miasta Włocławek (jeżeli Prezes nie może być na zebraniu, proszę o wytypowanie osoby w zastępstwie).

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa lub podanie osoby, która będzie w zastępstwie

do 27.11.br (piątek)

 


 

Rusza zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą

„Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”

czytaj

 


 

Dobrego i bezpiecznego nowego roku szkolnego 2021/2022 oraz jak najwięcej lekcji w formie stacjonarnej!

życzy

Prezes wraz z Zarządem ZNP


SŁONECZNYCH, BEZTROSKICH I BEZPIECZNYCH WAKACJI

ŻYCZY

PREZES ZNP WRAZ Z ZARZĄDEM


Opinia i rekomendacje ZNP ws. nowego roku szkolnego

w czasie IV fali pandemii - CZYTAJ


Opis propozycji MEiN dot. zmian statusu zawodowego nauczycieli - CZYTAJROK 2020


 

D Y S C Y P L I N A R K I - CZYTAJ

 


NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

SKŁADA ZARZĄD ZNP

 

UWAGA- ZE WZGLĘDU NA BIEŻĄCĄ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ PLANOWANA UROCZYSTOŚĆ W PAŁACU BURSZTYNOWYM Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ ZOSTAŁA ODWOŁANA.


Domagamy się bezpiecznych warunków nauki i pracy w szkołach,

przedszkolach i placówkach oświatowych

CZYTAJBezpieczeństwo w szkołach

i placówkach oświatowych

w okresie zagrożenia epidemicznego

czytaj 

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku.

Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody.

Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.


 

CHCEMY WRÓCIĆ DO SZKÓŁ

CZYTAJ


 

U W A G A

Nauczycielom należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe - CZYTAJ

Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość - nowelizacja przepisów

CZYTAJ

 


 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOŁACH- CZYTAJ

 

Nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

1. Dyspozycja art. 91c ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (dalej KN) w tego typu sprawach odsyła do treści ustawy Kodeks pracy (dalej k.p.).

Zgodnie z treścią art. 81 § 1 k.p. pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.


 

ZBIERAMY PODPISY- CZYTAJ

 


 

NASZE INICJATYWY DOTYCZĄCE WZROSTU WYNAGRODZEŃ- CZYTAJ

 


 

Wyjazd do teatru-

osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biurem ZNP

 


ROK 2019


 

WIGILIA- dnia 12 grudnia 2019 roku w restauracji Casino odbyła się Wigilia

Prezesów Ognisk oraz zaproszonych gości.Dnia 17 października 2019 roku w restauracji Casino świętowaliśmy

Dzień Edukacji Narodowej.

ZASZCZYCILI NAS ZNAMIENICI GOŚCIE, PRZEDSTAWICIELE WŁADZ ZWIĄZKOWYCH ORAZ URZĘDU MIASTA.

PODCZAS UROCZYSTOŚCI WRĘCZONO NAGRODY:

 • ZA DŁUGOLETNIĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKOWĄ, 
 • ZŁOTE ODZNAKI ZNP,
 • ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I RESORTOWE
 • PODZIĘKOWANO NAUCZYCIELOM ODCHODZĄCYM NA EMERYTURĘ ZA PRACĘ I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ZWIĄZKU.


PROTEST WŁOSKI OD 15 PAŹDZIERNIKA

 

Nauczycielu czy wiesz, że nie jest Twoim obowiązkiem:

CZYTAJ

 


 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI

CZYTAJ 

CO DALEJ Z PROTESTEM

CZYTAJEDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

CZYTAJ 

BEZPŁATNA APLIKACJA MOBILNA ZNP- CZYTAJ

 


 

Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego,

którzy uczestniczyli w strajku mogą zwracać się o przyznanie zapomogi

 

CZYTAJ


 

ZAWIESZENIE STRAJKU - CZYTAJ

 

Zawieszamy strajk, ale walka trwa i będzie trwała do skutku!

 

Przez 17 dni posunęliśmy negocjacje do przodu. Na ten moment mamy:

 • 10 proc. podwyżki od września
 • skrócenie awansu zawodowego z 15 do 10 lat
 • uwolnienie dodatku stażowego (administracja i obsługa) – skutkuje wzrostem pensji
 • wprowadziliśmy do debaty publicznej sprawę zarobków nauczycieli i innych pracowników szkół i przedszkoli.

 

U W A G A

 

ZEBRANIE

PREZESÓW OGNISK ORAZ PRZEDSTAWICIELI SZKÓŁ GDZIE NIE MA OGNISKA ZNP

26.04.2019R. (PIĄTEK) GODZ. 12.00 W II LO UL. UROCZA 3.


PROSIMY O OBECNOŚĆ ZE WZGLĘDU NA WAŻNOŚĆ PORUSZANYCH SPRAW.

 


 

BRAK POROZUMIENIA Z RZĄDEM - MANIFESTACJA 23 KWIETNIA- WARSZAWA

 


 

Fundusz strajkowy

 

CZYTAJ

 


 

ŚWIATEŁKO DLA NAUCZYCIELI

 

Serdecznie dziękujemy uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej

za zorganizowanie dzisiejszego spotkania i okazane wsparcie.

Podziękowania też należą się prezydentowi Markowi Wojtkowskiemu

i wiceprezydentom - Domiceli Kopaczewskiej i Krzysztofowi Kukuckiemu,

Radnym, Rodzicom, Uczniom oraz wszystkim zgromadzonym,

za ogromne słowa otuchy i poparcia.

 

CZYTAJ


 

STRAJK NAUCZYCIELI


OD 8 KWIETNIA DO ODWOŁANIA

CZYTAJ

 

Jesteśmy razem!

Dziękujemy wszystkim, którym zależy na przyszłości edukacji!

To jest protest, w którym chodzi o naszą godność i o lepszą szkołę!

 

Do godz. 10 we wtorek do strajku przystąpiło 74,29 proc. placówek.

Najwięcej, bo 87,72 proc. placówek, przystąpiło do strajku w woj. kujawsko-pomorskim,

natomiast najmniej na Podkarpaciu (55,17 proc).

Na Mazowszu do strajku przystąpiło 70,88 proc. placówek.


 

U W A G A


1.04.2019r. O GODZ. 10.00 W BIURZE ZNP

ODBĘDZIE SIĘ KONFERENCJA PRASOWA Z NASZYMI LOKALNYMI MEDIAMI

DOT. STRAJKU NAUCZYCIELI I BIEŻĄCEJ SYTUACJI W OŚWIACIE.

 


 

S T R A J K

 

PRAWO DO STRAJKU - CZYTAJ


STRAJK OD 8 KWIETNIA- CZYTAJ

 


 

UWAGA

PROSIMY O WYWIESZENIE FLAG ZWIĄZKOWYCH

 

ZEBRANIE PREZESÓW OGNISK


28.03.2019r.- CZWARTEK, GODZ. 13.30

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18, UL. HUTNICZA 5/7


OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA! 

S I A T K Ó W K A

5 STYCZNIA 2019R. w SP NR 23 odbył się  XII TURNIEJ IM. ELŻBIETY MICHAŁEK

 

galeria

 

 


 

ROK 2018


 

U W A G A

 

DNIA 19 GRUDNIA 2018R. O GODZ. 15.30 W SP NR 23 PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 3

ODBYŁA SIĘ WIGILIA PREZESÓW OGNISK

 


 

BEZPŁATNE SZKOLENIE

DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO-

KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA

NT. "AWANS ZAWODOWY PO ZMIANACH"

"OCENA PRACY NAUCZYCIELA"

"DLACZEGO ZNP?"

 

19 PAŹDZIERNIKA 2018R.


 

DZIEŃ EDUKACJI 2018

 

galeria


 

22 WRZEŚNIA - MANIFESTACJA WARSZAWA

 

galeria


 

Dnia 11.09.2018r. (wtorek) godz. 15.00 w KP CEN przy ul. Nowomiejskiej 25 we Włocławku,

odbyło się ZEBRANIE PREZESÓW.

 


 

MAMY DOŚĆ! Ogólnopolska manifestacja pracowników oświaty

czytaj

  

CZYTAJ PENSJE I AUTONOMIA!

 


 

SIATKÓWKA 2018

galeria

 


ROK 2017


 

Podziękowania

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego we Włocławku 
serdecznie dziękuje wszystkim członkom Związku, wszystkim osobom i instytucjom, 
które przyczyniły się do organizacji i sprawnego przebiegu uroczystości nadania imienia
 Tajnej Organizacji Nauczycielskiej rondu u zbiegu ulic Kilińskiego i Wojska Polskiego.
 Dziękujemy za wszelką pomoc, życzliwość i zrozumienie.
 Cieszymy się, że dzięki dobrej współpracy z Wami, Tajna Organizacja Nauczycielska 
znalazła godne miejsce na mapie Włocławka.

Z wyrazami szacunku
Prezes Oddziału ZNP we Włocławku
Krzysztof Buszka

Włocławek 27 października 2017
galeria
galeria Gazety Pomorskiej


 

T e a t r

wyjazd do Teatru Roma w Warszawie musical „PILOCI” 05 listopada (niedziela)

spektakl g.17.00 (3h) koszt czł. ZNP 110zł, pozostali 130,00 zł.


 

„Wspólnie dla szkoły” pod takim hasłem w poniedziałek (4 września)

przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej

protestowali rodzice, nauczyciele, organizacje pozarządowe oraz koalicja „Nie dla chaosu w szkole”.

Byliśmy tam i my!

galeria


 

STRAJK W OŚWIACIE 

UWAGA PREZESI OGNISK!


DNIA 6 CZERWCA 2017 R. O GODZ. 12.30

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ NR 12 PRZY UL. WIEJSKIEJ 29 WE WŁOCŁAWKU,

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE.


ZE WZGLĘDU NA WAŻNOŚĆ OMAWIANYCH SPRAW OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.WYJAZD DO WARSZAWY NA WIECZÓR ROSYJSKI DO STUDIA BUFFO

26.06.2017 r. / PONIEDZIAŁEK - SPEKTAKL GODZ. 18.00

ZAPISY WRAZ Z WPŁATĄ DO 2 CZERWCA

80 ZŁ.- CZŁONEK ZNP

100 ZŁ. POZOSTALI CHĘTNI

WYJAZD DO WARSZAWY O GODZ. 10.00TURNIEJ SIATKÓWKI
Dnia 21 stycznia 2017 roku w SP Nr 23/ Gim. 4 przy ul. Wyspiańskiego 3 we Włocławku odbył się X Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty - memoriał Elżbiety Michałek o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału ZNP.
Wzięło w nim udział 9 reprezentacji włocławskich placówek oświatowych.
1 MIEJSCE- ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY I SP 18
2 MIEJSCE- SP NR 23
3 MIEJSCE- GIM. 4
MVP Turnieju zostali: Małgorzata Bajraszewska SP 23 i Marek Wódecki SP20/SP 18.
Najsympatyczniejszy zawodnik - Marcin Badyna SP 20/SP 18.

ROK 2016

WIGILIA ZNP

Dnia 16 GRUDNIA 2016 R. W SP NR 23/ GIM 4, odbyła się Wigilia Związkowa.

Zaszczycili nas swoją obecnością znamienici goście z WŁOCŁAWSKIEGO RATUSZA,
WŁADZE ZWIĄZKOWE, DYREKTORZY PLACÓWEK z naszego miasta oraz okolic, PREZESI OGNISK.

OGÓLNOPOLSKA AKCJA PROTESTACYJNA ZNP

"NIE DLA CHAOSU W SZKOLE"

19 LISTOPAD 2016r.

osoby zainteresowane udziałem

proszone są o zgłoszenia do 4 listopada 2016r.

pod nr tel. biura ZNP - 54 2324015 / 734854012 / 882790955UWAGA PREZESI OGNISK!

DNIA 8 LISTOPADA 2016 R. O GODZ. 13.30 W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 1
PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 9 WE WŁOCŁAWKU, ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE.

ZE WZGLĘDU NA WAŻNOŚĆ OMAWIANYCH SPRAW OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.


WIELKI SUKCES ZNP!

DZIĘKI INICJATYWIE ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP WE WŁOCŁAWKU

W DNIU DZISIEJSZYM TJ. 24.10.2016R. DECYZJĄ RADY MIASTA

RONDO PRZY UL. KILIŃSKIEGO (SĄD REJONOWY) ZOSTAŁO NAZWANE IMIENIEM

TAJNEJ ORGANIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ
10 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKUW dniu 7 października 2016 roku o godz. 17.00 na boisku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Papieżka 89 rozegrany zostanie kolejny Turniej piłki nożnej dla pracowników oświaty. Gościnnie wystąpi drużyna ratownictwa medycznego. Organizatorami Turnieju są: Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zespół Szkół Nr 11 oraz Szkolny Związek Sportowy.
Drużyny 6 osobowe = rezerwowi proszeni są o zgłoszenia się  do biura ZNP lub do p. Marcina Salacha - animatora na Orliku w Zespole Szkół Nr 11 do dnia 4.10.
Zapraszamy


12.11.2016r.- ŁÓDŹ

OPERA NARODOWA- STRASZNY DWÓR

WYJAZD- 13.00, KOSZT DLA CZŁONKA ZNP - 45 zł. / pozostali - 60 zł.

Bliższe informacje udzielane są w biurze ZNP

przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku oraz pod nr tel. 54 2324015

Zapisy przyjmowane są wraz z wpłatami do 30.09.2016r.

 


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2016R. W SP NR 23/ GIM. 4

ODBYŁ SIĘ DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ.

ZASZCZYCILI NAS ZNAMIENICI GOŚCIE PRZEDSTAWICIELE WŁADZ ZWIĄZKOWYCH

NA CZELE Z PREZESEM OKRĘGU ZNP RYSZARDEM KOWALIKIEM.

PODCZAS UROCZYSTOŚCI WRĘCZONO NAGRODY:

 • ZA DŁUGOLETNIĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKOWĄ,
 • ZŁOTE ODZNAKI ZNP,
 • ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I RESORTOWE
 • PODZIĘKOWANO NAUCZYCIELOM ODCHODZĄCYM NA EMERYTURĘ ZA PRACĘ I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ZWIĄZKU.

galeria


Dnia 30 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału, podczas którego poruszono wiele zagadnień

dot. oświaty. Postanowienia z posiedzenia Zarządu zostaną szczegółowo omówione  podczas najbliższego zebrania

z Prezesami Ognisk w m-cu wrześniu.U W A G A

Dnia 27 czerwca 2016r. odbyła się PIKIETA w Toruniu

Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

relacja ddwloclawek

relacja ddtorun


 

Inicjatywa Obywatelska czytaj

 


 

NAUCZYCIELE DLA DEMOKRACJI czytajDnia 29 kwietnia br. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, odbyło się zebranie prezesów ognisk połączone ze szkoleniem z zakresu prawa, które przeprowadziła mec. M. Buszka.TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ - MEMORIAŁ ELŻBIETY MICHAŁEK

13 lutego 2016 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 23 we Włocławku odbył się kolejny - IX Turniej Piłki Siatkowej dla pracowników placówek oświatowych – Memoriał Elżbiety Michałek – organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wystartowało 8 drużyn: Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2/Gimnazjum Nr 2, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 20/Szkoła Podstawowa Nr 18, Szkoła Podstawowa Nr 23, Zespół Szkół Chemicznych, Zespół Szkół WSO „Cogito”. Najlepszą w tym roku okazała się drużyna Szkoły Podstawowej Nr 23. Drugie miejsce zajęła drużyna mieszana ze Szkoły Podstawowej Nr 20 i 18, zaś trzecie miejsce zajął Zespół Szkół Integracyjnych. Zwycięskie drużyny uhonorował Prezes ZNP Krzysztof Buszka wraz z Wiceprezesami - Jolantą Stasinowską i Januszem Śliwińskim - medalami, dyplomami oraz pucharami. Nagrodzeni zostali również najlepsi zawodnicy: Magdalena Szymańska i Rafał Ozimiński oraz Marek Wódecki i Marek Ziółkowski, dzięki którym to wspaniałe przedsięwzięcie, integrujące środowisko oświatowe, mogło się odbyć. W przerwie przekazano dzieciom z Wielofunkcyjnej Placówki Wychowawczej, mieszczącej się przy ul. Żytniej we Włocławku, piłki siatkowe i futbolowe ufundowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz uczestników Turnieju .

Składy drużyn:

SP 2/G 2 – Małgorzata Sołomonow, Małgorzata Kraciek, Łukasz Rutkowski, Piotr Tadych, Kazimierz Sławiński, Włodzimierz Bandoch, Krystian Kurlapski, Piotr Olszewski;

SP 20/SP 18 – Joanna Jadczak, Teresa Banachowska, Marek Wódecki, Andrzej Karczewski, Marcvin Badyna, Marek Obielecki, Dariusz Glonek;

ZS 3 – Aneta Olszewska, Wioleta Fronczak, Bartłomiej Rojewski, Tomasz Bugdał, Mariusz Pińkowski, Przemysław Szachuła, Łukasz Krutil, Krzysztof Rosiecki;

SP 23 – Małgorzata Bajraszewska, Ewa Prylińska, Agnieszka Przybysz, Rafał Ozimiński, Maciej Stefański, Zbigniew Adamski, Cezary Bykowski, Marek Ziółkowski;

ZS 10 – Karolina Żywiczka, Mariola Skiermańska,Bożena Zasada, Sławomir Majewski, Radosław Jankowski, Norbert Bednarski, Emil Rędzikowski, Maciej Jóźwiak;

ZSI – Magdalena Szymańska, Marta Banasiak, Karolina Marszał, Anna Dudra, Olga Jakubas, Małgorzata Szaradowska, Paweł Serewis, Sebastian Dudra;

ZSCh – Anna Antoszewska, Ewa Wichrowska, Marcin Mistera, Krzysztof Szymański, Patryk Wiśniewski, Robert Chodulski, Krzysztof Jarzębiński, Jan Krakowiak;

COGITO – Anna Bracisiewicz, Anna Majek Wenecka, Dorota Woźnicka, Agnieszka Ziółkowska, Robert Olejniczak, Maciej Żywiczka, Rafał Chmielewski, Bogusław Rostkowski.

galeria


ROK 2015


DNIA 9 GRUDNIA 2015R. O GODZ. 10.00 W BYDGOSZCZY

ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE Z OKAZJI 110 ROCZNICY POWSTANIA ZNP.

W UROCZYSTOŚCI UCZESTNICZYŁY WŁADZE ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP

Z NASZEGO MIASTA, A TAKŻE OSOBY, KTÓRE ZOSTAŁY ODZNACZONE

ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZNP ORAZ MEDALEM KEN NA PODSTAWIE WNIOSKU ZO ZNP.

RELACJA TVP BYDGOSZCZ


U W A G A

9 LISTOPADA BR. ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

ZAWIESZA AKCJĘ PROTESTACYJNĄ ZGODNIE Z DECYZJĄ PREZYDIUM ZG ZNP

czytaj


Dnia 23 października 2015r. w SP Nr 23/Gim. Nr 4, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 110- rocznicy powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego i Dnia Edukacji Narodowej.

W uroczystości uczestniczyli znamienici goście: przedstawiciele władz związkowych na czele z Wice- prezesem ZG Grzegorzem Gruchlikiem, a także władz samorządowych i oświatowych.

Program przewidywał m.in.:

 • wręczenie kwiatów członkom ZNP odznaczonych Medalem KEN
 • wręczenie Złotych Odznak ZNP
 • wręczenie kwiatów członkom ZNP, którzy otrzymali Nagrodę Prezydenta Miasta Włocławek
 • wręczenie odznak członkom ZNP z 50-letnim stażem
 • pożegnanie członków ZNP odchodzących na emeryturę
 • ogłoszenie wyników konkursów: literackiego (nauczyciele) i plastycznego (dzieci), wręczenie nagród.

galeria


 

WARSZAWA- Akcja protestacyjna 14 października 2015r.

czytaj


 

Jesienią nauczyciele nie będą prowadzić lekcji? Szykuje się strajk

relacja ddwloaclawek


 

WARSZAWA- 19 MAJA 2015r.

 

Akcja protestacyjna cdn...

relacja ZG ZNP


Koleżanki i Koledzy
Prezesi Oddziałów ZNP


W imieniu Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego pragnę serdecznie podziękować Koleżankom i Kolegom Prezesom Oddziałów Kujawsko-Pomorskiego Okręgu ZNP a także członkom oddziałów za liczny udział w Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty w Warszawie  18 kwietnia br..
Dziękuję za poświęcony czas, za determinację i zaangażowanie.


Z pozdrowieniami

Prezes Okręgu ZNP
Ryszard Kowalik


OGÓLNOPOLSKA Manifestacja

18 kwietnia 2015 r. w Warszawie

Żądamy podwyżek płac, zwiększenia nakładów na edukację,

poszanowania zawodu nauczyciela, zahamowania likwidacji

szkół i przedszkoli,

zaprzestania łamania prawa przez samorządy i rzeczywistego dialogu!

relacja ZG ZNP

galeria


DNIA 23 MARCA BR. O GODZ. 12.00 W ZESPOLE SZKÓŁ CHEMICZNYCH WE WŁOCŁAWKU, ODBYŁO SIĘ ZEBRANIE PREZESÓW OGNISK, W KTÓRYM UCZESTNICZYŁA ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK PANI BARBARA MORACZEWSKA.

NAUCZYCIELE MIELI OKAZJĘ ZADAĆ PYTANIA NA NURTUJĄCE ICH TEMATY I PODZIELIĆ SIĘ SWOIMI SPOSTRZEŻENIAMI DOT. OŚWIATY.Zarząd Oddziału ZNP we Włocławku

zorganizował zbiórkę książek używanych i nowych

na rzecz Biblioteki Publicznej we Włocławku.

 

Zebrane książki powiększyły księgozbiór Biblioteki i służyć będą włocławianom.

Zbiórka książek trwała od 27 października do 12.02.2015 r.

 

Akcja nasza dała włocławskim czytelnikom nie tylko lepszy wybór książek,

ale także poprawiła ich dostępności.

Dziękujemy naszym członkom, którzy zechcieli włączyć się do akcji,

za hojność i zaangażowanie!


BAL ZNP


To był bal nad bale…

W piątek 23.01.2015 w Szkole Podstawowej nr 12 we Włocławku odbył się bal karnawałowy organizowany przez Zarząd Oddziału ZNP.

Bale karnawałowe mają w naszym oddziale długą tradycję. Po raz pierwszy zorganizowano bal w 2001 roku, dla podkreślenia  i uczczenia 95 rocznicy powstania ZNP. Pierwsze bale odbywały się regularnie w Zespole Szkół nr 4, zainteresowanie było ogromne, uczestniczyło w nich ponad 300 osób (więcej sala nie mieściła!).  Naszym gościem był nawet Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP, kol. Grzegorz Gruchlik, w balach corocznie uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych: Prezydent i Wiceprezydenci Miasta Włocławek. W roku 2004 bale przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 12, która w tamtym czasie wzbogaciła się o nową, piękną i funkcjonalną, a przede wszystkim – baaaardzo duuuużą – halę sportową, gdzie kilkaset par (i tyle bywało!) z łatwością mogło „walcować” i konsumować.

Tegoroczny, XV już bal karnawałowy zbiegł się ze 110 rocznicą powstania ZNP. Miał on bardziej kameralną formę, wzięło w nim udział około 120 osób. Bal otworzył kol. Krzysztof Buszka, Prezes Oddziału ZNP we Włocławku, w towarzystwie wiceprezesów, kol. Jolanty Stasinowskiej i kol. Stanisława Śliwińskiego. Gościem specjalnym balu był Prezydent Miasta Włocławek, Pan Marek Wojtkowski z małżonką. Wspaniałe fryzury, makijaże i kreacje pań, wymuskani do ostatniego guzika panowie; oryginalna dekoracja i świetny zespół muzyczny, prezentujący bardzo różnorodny, także własny, repertuar; wykwintne i pięknie podane, smakowite dania; swojska, radosna atmosfera i dopisujący wszystkim humor – takie są opinie i wrażenia z balu.

Około godziny trzeciej  pierwsze pary, wyczerpane tańcami, zaczęły opuszczać parkiet. Mimo zmęczenia wszyscy wychodzili bardzo zadowoleni i ubawieni. Najwytrwalsi wytrzymali do godziny piątej, a potem…  bal się zakończył.

galeria q4

galeria ddwloclawek


TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ


W sobotę - 17.01.2015 roku - w Szkole Podstawowej Nr 23/ Gimnazjum Nr 4 odbył się coroczny Turniej Piłki Siatkowej organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego we Włocławku Memoriał Elżbiety Michałek.

W turnieju wystartowało 9 szkół.

Najlepsza okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 23.

Drugie miejsce zdobył Zespół Szkół Chemicznych, trzecie miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 20.

W czasie rozgrywek wyłoniono najlepszą zawodniczkę i zawodnika turnieju -

Joanna Jadczak (SP20) i Rafał Ozimiński (SP23)

oraz najsympatyczniejszego zawodnika, którym został Marcin Badyna (SP18).

Puchary wszystkim drużynom wręczał Prezes Oddziału ZNP Włocławek – Krzysztof Buszka w towarzystwie Wiceprezes Jolanty Stasinowskiej.

Organizatorzy serdecznie dziękują dyrektor SP NR 23 Elżbiecie Antosiak i dyrektor Gim. Nr 4  Ilonie Składanowskiej za udostępnienie hali oraz panom: Markowi Wódeckiemu i Markowi Ziółkowskiemu za pomoc w przygotowaniu turnieju, a wszystkim uczestnikom za wspaniałą sportową postawę.

Składy drużyn:

SP2: Łukasz Rutkowski, Włodzimierz Bandoch, Krystian Kurlapski, Małgorzata Bobenszac, Małgorzata Kraczek, Marek Wódecki;

SP20: Marcin Badyna, Teresa Banachowska, Iwona Zawadzka, Robert Legieć, Andrzej Karczewski, Marek Obielecki, Joanna Jadczak;

SP23: Rafał Ozimiński, Maciej Stefański, Zbigniew Adamski, Cezary Bykowski, Małgorzata Bajraszewska, Ewa Prylińska, Emilia Opoczyńska;

G4: Maciej Jóźwiak, Janusz Piwoński, Elżbieta Kobielska, Wojciech Kobielski, Janusz Groszewski, Małgorzata Pietras;

ZS3: Maria Krasucka, Magdalena Psykowska, Bartłomiej Rojewski, Krzysztof Rosiecki, Łukasz Krutil, Zbigniew Piwoński, Tomasz Bugdał;

ZS10: Karolina Żywiczka, Katarzyna Lewandowska, Stanisław Płuza, Radosław Jankowski, Sławomir Majewski, Norbert Bednarski;

ZSB: Jan Stasiowski, Agata Stasiowska, Leszek Gawroński, Żaneta Kordacz – Furmanek, Justyna Armacka, Robert Kacprzak, Grzegorz Kluczewski, Magdalena Słowińska, Jacek Haśkiewicz;

ZSCh: Ewa Wichrowska, Anna Antoszewska, Krzysztof Szymański, Andrzej Zdrojewski, Patryk Wiśniewski, Marcin Mistera, Jan Krakowiak, Krzysztof Jarzębiński;

ZS”Cogito”: Maciej Żywiczka, Mariusz Pietrzak, Bogusław Rostkowski, Leszek Jaskóła, Anna Braciszewicz, Beata Michalak, Jolanta Makowska, Alina Kozłowska, Rafał Chmielewski.

galeria

galeria q4


ROK 2014


Dnia 17 grudnia 2014r. odbyło się SPOTKANIE WIGILIJNE członków ZNP

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Prezes Okręgu ZNP Ryszard Kowalik, Zastępca Prezydenta Barbara Moraczewska, Przewodnicząca OPZZ

Piękne przedstawienie, bożonarodzeniowe smakołyki, prawdziw

ie świąteczna atmosfera...

galeria

galeria ddwloclawek


W dniach 20-22 listopada odbył się 41. KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZNP w Warszawie.

Dokonano wówczas wyboru władz do Zarządu Głównego ZNP.

Miło nam poinformować, że kol. Sławomir Broniarz został ponownie wybrany Prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Stanowiska wiceprezesów objęli:

kol. Grzegorz Gruchlik

kol. Baszczyński Krzysztof

cytaj

galeria


4 listopada 2014r. w Gimnazjum Nr 14,

nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej działalność Tajnej Organizacji Nauczycielskiej oraz pomordowanych nauczycieli tej szkoły w obozach kaźni hitlerowskiej w czasie II Wojny Światowej.

W uroczystości wzięli udział m.in. Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławek, Wanda Muszalik Wiceprezydent Miasta Włocławek, Stanisław Wawrzonkoski Przewodniczący Rady Miasta, kol. Antonina Jastrzębska- Przewodnicząca Powiatowej Rady OPZZ a także nasze władze związkowe kol. Jacek Kempski Wiceprezes Zarządu Okręgu ZNP, przedstawiciele sekcji związkowych, dyrekcja placówki, nauczyciele i młodzież.

Była to niezwykła lekcja historii NAUCZYCIELE- NAUCZYCIELOM, która na pewno na długo zostanie w pamięci.

"Jakże mam uczcić śmierć Twoją,

Jak iść za Twoim pogrzebem?

Bezdomna garstko popiołu,

Pomiędzy ziemią i niebem!"

M. Jastrun

Dziękujemy za wspaniałą organizację.

galeria


Dzień Edukacji Narodowej


W czwartek 16.10.2014r. w SP Nr23/Gimn.Nr4 z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość organizowana przez Oddział ZNP. Zaszczyciły nas swoja obecnością zarówno najwyższe władze Związku: Kol. Grzegorz Gruchlik -Wiceprezes ZG ZNP,   kol. Ryszard Kowalik- Prezes Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP, Kol. Kazimierz Matusiak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZG ZNP, Kol. Antonina Jastrzębska -Przewodnicząca Powiatowej Rady OPZZ jak i władze samorządowe w osobach, m.in.: Andrzeja Pałuckiego Prezydenta Miasta Włocławek, Wandy Muszalik Wiceprezdent Miasta Włocławek, Stanisław Wawrzonkoski Przewodniczący Rady Miasta Włocławek.

Najważniejszym i wyjątkowym gościem była Kol. Regina Piechocka, która z narażeniem życia prowadziła nauczanie w latach 1939-1945w czasie okupacji hitlerowskiej. Otrzymała nagrodę i podziękowania od ZG ZNP z okazji 65-rocznicy Tajnej Organizacji Nauczycielskiej oraz gratulacje z rąk Prezydenta Andrzeja Pałuckiego.

Wspaniałe przedstawienie, pełne magii i humoru przygotowali nauczyciele i uczniowie SP Nr23. Podziękowania, nagrody i gratulacje zebrali, także członkowie za 50-lat przynależności do ZNP, członkowie odchodzący na emeryturę, osoby nagrodzone Medalem KEN.

Bardzo udana uroczystość!

galeria

galeria UM

galeria UM cz. II


We wtorek 14.10.2014r. w Urzędzie Miasta odbyła się doniosła uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Prezydent Miasta Włocławek Andrzej Pałucki, osobiście wręczał przyznane przez siebie nagrody 68 nauczycielom i 22 pracownikom administracji i obsługi włocławskich placówek oświatowych.

Oddział ZNP godnie reprezentował Prezes Krzysztof Buszka, który i poważnie, i z humorem skomentował sytuację oświaty w kraju i w naszym mieście, zbierając rzęsiste oklaski. Wspaniale reprezentowały się dzieci z PP Nr26 i PP Nr8, które tańcem, śpiewem i recytacją uświetniły uroczystość.

galeria UM

galeria UM cz. II


Z dumą i radością informujemy,

że kol. Krzysztof Buszka został Wiceprezesem Okręgu Kujawsko- Pomorskiego ZNP

w Bydgoszczy.

Prezes Okręgu  kol. Ryszard Kowalik, osobiście zaproponował Jego kandydaturę, dając wyraz zaufaniu jakim Go darzy

a także podkreślając ogromny wkład pracy na rzecz Związku.

Kol. Jolanta Stasinowska została członkiem Komisji ds. odznaczeń, działającej przy ZO ZNP w Bydgoszczy.

Gratulujemy i życzymy sukcesów!


Dnia 3-go października 2014r. o godz. 18.00

na boisku Zespołu Szkół Nr 11, odbył się Turniej piłki nożnej

dla nauczycieli, pracowników oświaty

organizowany przez

Miejski Szkolny Związek Sportowy

Zespół Szkół Nr 11

Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Włocławek

Dziękujemy za przybycie i wspólną zabawę!


WYBORY DO ZARZĄDU OKRĘGU 2014


W poniedziałek 8.09.2014 przedstawiciele naszego Oddziału ZNP, w liczbie 12 delegatów, uczestniczyli w Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP w Bydgoszczy.

Przybyło tam około 140 członków ZNP z całego Okręgu. Było więc wesoło i sympatycznie. Ale było też mnóstwo pracy.

Od godziny 9-ej do godziny 18-ej trwało podsumowanie minionej kadencji. Wytyczono kierunki pracy Związku w Okręgu na lata 2014 – 2018.  Prezentowane zostały różnorodne wnioski i pomysły dotyczące zarówno spraw wewnątrzzwiązkowych jak i spraw odnoszących się do całego systemu edukacji w kraju, a także do propozycji MEN pod adresem Karty Nauczyciela .

Odbyły się wybory na funkcję prezesa Okręgu, wybory członków Zarządu Okręgu i Zarządu Głównego, wybory członków Okręgowej i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz wybory delegatów na Ogólnopolską Konferencję sprawozdawczo-wyborczą w ZG ZNP, która odbędzie się w dniach 20 – 22.XI. 2014.

Ważne i znamienne, były wystąpienia kol. Sławomira Broniarza, który poruszył tematy działalności Związku na najbliższe lata, oraz kol. Ryszarda Kowalika, który w dalszym ciągu pełni funkcję Prezesa Okręgu.

Członkami Zarządu Okręgu, którzy ponownie reprezentują nasz Oddział w bieżącej kadencji, są:

kol. Krzysztof Buszka i kol. Jolanta Stasinowska

Kol. Beata Nowacka została sekretarzem Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Kol. Danuta Gwizdalska jest, podobnie jak w poprzedniej kadencji, członkiem Zarządu Okręgowej SEiR, gdzie od lat aktywnie działa na rzecz ZNP.

Naszym delegatem na Konferencję Sprawozdawczo-wyborczą w ZG ZNP został wybrany:
kol. Krzysztof Buszka.

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów a także śmiałych działań na rzecz Związku,

by przyszłość jego członków zarysować w możliwie jasnych barwach!

galeria

galeria Zarządu Okręgu


U W A G A!

10 maja 2014r. o godz. 9.00 odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze ZNP,

w głosowaniu tajnym wybrano:

Prezesa Zarządu Oddziału ZNP- kol. Krzysztofa Buszka

18 osobowy Zarząd Oddziału

5 osobową Komisję Rewizyjną

oraz

10 delegatów na konferencję sprawozdawczo- wyborczą Zarządu Okręgu ZNP,

która odbędzie się we wrześniu br.

Dziękujemy za liczne przybycie!!!

galeria


UWAGA PREZESI !

Uchwała Nr 12/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 2 kwietnia 2014 r.

ws. Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!”

Na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP Nr 1 z dnia 18 marca 2014 r.Prezydium ZG ZNP postanawia, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się organy statutowe ZNP do oflagowania szkół i placówek oświatowych - od dnia 3 kwietnia 2014 r. do odwołania - oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród nauczycieli.

§ 2

Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP „Dość tego!” może być ponadto realizowana w innych formach niż wymienione w § 1, zgodnie z postanowieniami właściwych organów statutowych ZNP.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Prezydium ZG ZNP

Prezes ZNP

(-) Sławomir Broniarz


SIATKÓWKA


W sobotę - 22.02.2014 roku - w Szkole Podstawowej Nr 23 i Gimnazjum Nr 4 odbył się coroczny Turniej Piłki Siatkowej organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego we Włocławku- Memoriał Elżbiety Michałek.

W turnieju wystartowało  10 szkół.

Najlepsza okazała się drużyna z Zespołu Szkół Chemicznych.

Drugie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa Nr 23,

trzecie miejsce- Szkoła Podstawowa Nr 14.

W czasie rozgrywek wyłoniono również najlepszą zawodniczkę i zawodnika turnieju -

Angelika Malinowska i Marcin Mistera.

Puchary dla nich ufundowała Dyrektor Gimnazjum Nr 4 - Kol. Ilona Składanowska.

galeria


ROK 2013Ogólnopolska manifestacja protestacyjna "Dość tego"


23 listopada (sobota) Warszawa od godz. 11.00-14.00

manifestacja przeciwko proponowanym przez rząd zmianom w ustawie

o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela.

Musimy tam być!

Żądamy wycofania przez rząd do 15 listopada br. nowelizacji ustawy o systemie

oświaty dotyczącej stworzenia możliwości przekazywania szkół i placówek

oświatowych do prowadzenia innym niż samorząd terytorialny osobom prawnym

i fizycznym, w tym także związkom komunalnym, a także odstąpienia od rozwiązań

godzących w status prawny zawodu nauczyciela zawartym w nowelizacji ustawy-

Karta Nauczyciela.

W dniach od 18 do 23 listopada wywieszone zostaną na budynkach szkół i placówek

oświatowych flagi związkowe oraz transparenty.

Wszystkich chętnych do udziału w Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej

prosimy o kontakt z biurem Zarządu Oddziału ZNP do 20.11.2013r.

Pokażmy swoją siłę!

DZIĘKUJEMY ZA OGROMNE ZAANGAŻOWANIE I WYSOKĄ FREKWENCJĘ!!!

 


"Włocławek Się - Cię rozrusza"

W ramach Tygodnia Ruchu - ogólnopolskiej akcji propagującej zdrowy tryb życia -

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej wspólnie

z Miejskim Związkiem Sportowym, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Zespołem

Szkół Nr 11 zorganizowało turniej piłki nożnej dla nauczycieli.


Zdjęcia można obejrzeć na: http://q4.pl/?id=27&g=13149

http://mlodywloclawek.pl/galeria/1455

 


14 września 2013r. ponad 2000 członków Związku Nauczycielstwa Polskiego-

nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wzięło udział w manifestacji,

która przeszła ulicami Warszawy w ramach Ogólnopolskich dni protestu.

Wśród protestujących znalazło się 40 przedstawicieli włocławskiej oświaty.

 

Związkowcy ruszyli z Placu Defilad razem z delegacjami innych związków należących do OPZZ.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE

 

W JEDNOŚCI SIŁA !!!

galeria


http://4.bp.blogspot.com/-rh45s6eqTbg/UrLEyrHPyCI/AAAAAAAAAe0/fznYB_aLYRs/s1600/choinka_na_boze_narodzenie317-SNOW.gif...