SIATKÓWKA- HISTORIA TURNIEJÓW ZNP

XI  NOWOROCZNY

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Memoriał Elżbiety Michałek

O PUCHAR

PREZESA  ZARZĄDU ODDZIAŁU

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

 

I MIEJSCE- SP 23

II MIEJSCE- SP 14

III MIEJSCE- SP 2

 

ORGANIZATOR

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego we Włocławku,

Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku,

 

TERMIN I MIEJSCE

20 stycznia 2018 r., godz. 9.00, sala SP 23

CEL IMPREZY

 1. propagowanie zdrowego stylu życia wśród nauczycieli,
 2. integracyjne spotkanie sportowe.
 3. Upamiętnienie postaci Elżbiety Michałek – dyrektora Gimnazjum nr 4

UCZESTNICY –

Drużyna może liczyć do 10 osób /na boisku przebywają dwie kobiety + czterej mężczyźni/.

a)     wszyscy uczestnicy zespołu są pracownikami bądź emerytami placówki,

b)    możliwe łączenie placówek znajdujących się w jednym budynku

(w tym „Orlik”).

c)     możliwe jest dobranie do zespołu 1 lub 2 osób (kobiety lub mężczyzny) z innej placówki (wyklucza to jednocześnie  punkt b).

 

SYSTEM ROZGRYWEK

Dla 8 zespołów /losowanie  20.01.2018r./. Obowiązują przepisy PZPS z modyfikacjami długości meczu.

 

NAGRODY

Puchary za miejsca I –III, dyplomy dla wszystkich zespołów.

Nagrody indywidualne dla najlepszej siatkarki, siatkarza

i najsympatyczniejszego uczestnika turnieju.

 

 

I Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału ZNP – 5.01.2008

 1. ZSEkonomicznych
 2. SP 20
 3. ZSChemicznych
 4. ZSIntegracyjnych
 5. SP 23, ZS  4
 1. SP 2, ZSSamochodowych
 2. ZS nr 11, G 2
 3. ZSBudowlanych
 4. SP 10, SP 19, G 4, G 12

 

II Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału ZNP – 10.01.2009

 1. SP 20
 2. ZSChemicznych
 3. SP 23
 4. G 4
 5. ZSelektrycznych, SP 14
 1. ZSSamochodowych, SP 2
 1. G 2, SP 10, ZSBudowlanych, ZSEkonomicznych, ZS  11

 

III Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału ZNP – 9.01.2010

 1. SP 23
 2. SP 20
 3. G 4
 4. ZSChemicznych
 5. ZSElektrycznych,  SP 14
 6. ZSBudowlanych,  ZS  5

9.  CDiE

IV Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału ZNP – 22.01.2011

 1. SP 20
 2. SP 23
 3. ZSI
 4. ZSChemicznych
 5. ZSElektrycznych
 6. G 4
 7. ZS 11
 8. CDiE
 9. ZSB

V Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału ZNP – 14.01.2012

 1. Szkoła Podstawowa nr 20
 2. Zespół Szkół Chemicznych
 3. Szkołą Podstawowa nr 23
 4. Szkoła Podstawowa nr 14
 5. Zespół Szkół Elektrycznych
 6. Gimnazjum nr 4
 7. Gimnazjum nr2/Szkoła Podstawowa nr 2
 8. Centrum Doskonalenia i Edukacji, Zespół Szkół Budowlanych

 

 

VI Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału ZNP – 16.02.2013

 1. Zespół Szkół Chemicznych
 2. Szkoła Podstawowa nr 20
 3. Zespół Szkół nr 10
 4. Szkoła Podstawowa nr  23
 5. G 4, G 2, ZS 11, ZSElektrycznych

 

VII Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału ZNP – 22.02.2014

 1. Zespół Szkół Chemicznych
 2. Szkoła Podstawowa nr 23
 3. Szkoła Podstawowa nr 14
 4. Zespół Szkół nr 10
 5. Szkoła Podstawowa nr 20
 6. Zespół Szkół Budowlanych
 7. Szkoła Podstawowa nr 2/Gimnazjum nr 2 , „Cogito”
 8. Gimnazjum nr 4

 

 

VIII  Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału ZNP – 17.01.2015

 1. Szkoła Podstawowa nr 23
 2. Zespół Szkół Chemicznych
 3. Szkoła Podstawowa nr 20
 4. Szkoła Podstawowa nr 2/Gimnazjum  2
 5. Gimnazjum 4, ZS 3, „Cogito”, ZSB, ZS 10

 

 

IX  Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału ZNP – 13.02.2016

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 23
 2. Szkoła Podstawowa nr 20/18
 3. Zespół Szkół Integracyjnych
 4. Zespół Szkół Chemicznych
 5. Zespół Szkół nr 3, „Cogito”

Zespół Szkół nr 10, SP 2/G 2

 

X  Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału ZNP – 21.01.2017

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 20/18
 2. Szkoła Podstawowa nr 23
 3. Gimnazjum nr 4
 4. Zespół Szkół Technicznych
 5. Zespół Szkół nr 3, „Cogito”

Zespół Szkół nr 10, Zespół Szkół nr 11

Zespół Szkół Chemicznych

 

KLASYFIKACJA MEDALOWA PO 10 TURNIEJACH

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 20      4 zł.     4 sr.     1 br.
 2. Szkoła Podstawowa nr 23      3 zł.     3 sr.     2 br.
 3. Zespół Szkół Chemicznych   2 zł.     3 sr.     1 br.
 4. Zespół Szkół Ekonomicznych   1 zł.       -           -
 5. Zespół Szkół Integracyjnych -          -           2 br.
 6. Gimnazjum nr 4                     -        -            1 br.
 7. Szkoła Podstawowa nr 14      -         -            1 br.
 8. Zespół Szkól nr 10                -           -            1 br.

 

I Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału ZNP – 5.01.2008

 1. ZSEkonomicznych
 2. SP 20
 3. ZSChemicznych
 4. ZSIntegracyjnych
 5. SP 23, ZS  4

6. SP 2, ZSSamochodowych

7. ZS nr 11, G 2

8. ZSBudowlanych

9. SP 10, SP 19, G 4, G 12

 

II Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału ZNP – 10.01.2009

1. SP 20

2. ZSChemicznych

3. SP 23

4. G 4

5. ZSelektrycznych, SP 14

 1. ZSSamochodowych, SP 2
 1. G 2, SP 10, ZSBudowlanych, ZSEkonomicznych, ZS  11

III Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału ZNP – 9.01.2010

1. SP 23

2. SP 20

3. G 4

4. ZSChemicznych

5. ZSElektrycznych,  SP 14

6. ZSBudowlanych,  ZS  5

9.  CDiE

IV Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału ZNP – 22.01.2011

1. SP 20

2. SP 23

3. ZSI

4. ZSChemicznych

5. ZSElektrycznych

6. G 4

7. ZS 11

8. CDiE

9. ZSB

V Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału ZNP – 14.01.2012

1. Szkoła Podstawowa nr 20

2. Zespół Szkół Chemicznych

3. Szkołą Podstawowa nr 23

4. Szkoła Podstawowa nr 14

5. Zespół Szkół Elektrycznych

6. Gimnazjum nr 4

7. Gimnazjum nr2/Szkoła Podstawowa nr 2

8. Centrum Doskonalenia i Edukacji, Zespół Szkół Budowlanych

 

 

VI Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału ZNP – 16.02.2013

1. Zespół Szkół Chemicznych

2. Szkoła Podstawowa nr 20

3. Zespół Szkół nr 10

4. Szkoła Podstawowa nr  23

5. G 4, G 2, ZS 11, ZSElektrycznych

 

VII Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału ZNP – 22.02.2014

1. Zespół Szkół Chemicznych

2. Szkoła Podstawowa nr 23

3. Szkoła Podstawowa nr 14

4. Zespół Szkół nr 10

5. Szkoła Podstawowa nr 20

6. Zespół Szkół Budowlanych

7. Szkoła Podstawowa nr 2/Gimnazjum nr 2 , „Cogito”

8. Gimnazjum nr 4

 

 

VIII  Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału ZNP – 17.01.2015

1. Szkoła Podstawowa nr 23

2. Zespół Szkół Chemicznych

3. Szkoła Podstawowa nr 20

4. Szkoła Podstawowa nr 2/Gimnazjum  2

5. Gimnazjum 4, ZS 3, „Cogito”, ZSB, ZS 10

 

 

IX  Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału ZNP – 13.02.2016

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 23
 2. Szkoła Podstawowa nr 20/18
 3. Zespół Szkół Integracyjnych
 4. Zespół Szkół Chemicznych
 5. Zespół Szkół nr 3, „Cogito”

Zespół Szkół nr 10, SP 2/G 2

X  Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału ZNP – 21.01.2017

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 20/18
 2. Szkoła Podstawowa nr 23
 3. Gimnazjum nr 4
 4. Zespół Szkół Technicznych
 5. Zespół Szkół nr 3, „Cogito”

Zespół Szkół nr 10, Zespół Szkół nr 11

Zespół Szkół Chemicznych

KLASYFIKACJA MEDALOWA PO 10 TURNIEJACH

 1. Szkoła Podstawowa nr 20      4 zł.     4 sr.     1 br.
 2. Szkoła Podstawowa nr 23      3 zł.     3 sr.     2 br.
 3. Zespół Szkół Chemicznych   2 zł.     3 sr.     1 br.
 4. Zespół Szkół Ekonomicznych   1 zł.       -           -
 5. Zespół Szkół Integracyjnych -          -           2 br.

Gimnazjum nr 4                     -        -            1 br.

7.  Szkoła Podstawowa nr 14      -         -            1 br.

Zespół Szkól nr 10                -           -            1 br.