Klub Młodego Nauczyciela

Zarząd KMN ZNP:

 

Bartłomiej Rojewski- Przewodniczący

Paweł Dyberny- V-ce Przewodniczący

Agnieszka Przybysz- sekretarz

 

Opiekun KMN ZNP- Magdalena Górnik


"Jesteśmy tym, co czynimy"

H. Bergson

 


ROK 2020


 

 

AKADEMIA MŁODEGO ZWIĄZKOWCA- CZYTAJ


OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT Z BIUREM ZNP

 


ROK 2019


 

UWAGA ZEBRANIE sprawozdawczo- wyborcze

członków KMN ZNP


29.03.2019r.- PIĄTEK, GODZ. 13.00/ II termin GODZ. 13.30

w biurze ZO ZNP we Włocławku, ul. Promienna 5b/4


PROSIMY O OBECNOŚĆ

 


 

ROK 2018


 

W Ł O C Ł A W E K

 


19.10 br. w Pałacu Bursztynowym odbyło się szkolenie przedstawicieli Okręgowych i Oddziałowych Klubów Młodego Nauczyciela z terenu woj. Kujawsko- Pomorskiego. Obejmowało tematykę:

"AWANS ZAWODOWY PO ZMIANACH",

"OCENA PRACY NAUCZYCIELA"

"DLACZEGO ZNP?"

"MOCNE I SŁABE STRONY PRACY NAUCZYCIELA W OPINII UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW"

Wiceprezes ZG ZNP kol. Krzysztof Baszczyński szczegółowo omówił bieżącą sytuację w oświacie i zmiany jakie do tej pory zaszły. Przedstawił też plan działań ZG ZNP na najbliższy czas. W szkoleniu uczestniczyli także PO Prezesa Okręgu Kuj.- Pom. ZNP kol. Jacek Kempski, Wiceprezes Okręgu Kuj. - Pom. kol. Krzysztof Buszka, Wiceprezes Oddziału ZNP kol. Jolanta Stasinowska oraz mec. Marietta Buszka - radca prawny.


 

B Y D G O S Z C Z 

Dnia 7 września br. odbyło się spotkanie członków Zarządu Okręgowego KMN ZNP. Omawiano szereg spraw dot. nauczycieli i bieżącej sytuacji w oświacie.

Szczegółowo zaplanowano udział w Manifestacji - Warszawa 22.09

 


 

G D A Ń S K 

W sierpniu br. w Gdańsku odbyło się szkolenie członków Klubu Młodego Nauczyciela, którzy zakwalifikowali się do kolejnej edycji Akademii Młodego Związkowca.

 


 

B Y D G O S Z C Z

 


 

Posiedzenie prezydium OKMN ZNP- 4.06.2018r. Dyskutowano nt. bieżących spraw w oświacie oraz sporządzono szczegółowy harmonogram zadań na najbliższe miesiące.

Osoby zainteresowane udziałem w Akademii Młodego Związkowca proszone są o kontakt z przewodniczącą KMN ZNP kol. Magdaleną Górnik.

 


 

G R U D Z I Ą D Z30.01 br. w siedzibie ZNP w Grudziądzu odbyło się szkolenie przedstawicieli Okręgowych Klubów Młodego Nauczyciela z terenu woj. Kujawsko- Pomorskiego. Obejmowało tematykę:

"Ocenianie kształtujące do wykorzystania na każdej lekcji"

"Bezpieczeństwo ucznia podczas imprez i wycieczek szkolnych"

Po zakończeniu części warsztatowej, członkowie KMN ZNP ustalili działania dalszej pracy. V-ce Prezes kol. Róża Lewandowska omówiła bieżącą sytuację w oświacie i wyraziła zaniepokojenie co do nadchodzących zmian.

 


ROK 2017


 

W A R S Z A W A

 


Dnia 8.11.2017r. w siedzibie ZG ZNP w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa ZG ZNP S. Broniarza i V-ce Prezesa ZG ZNP K. Baszczyńskiego z Zarządem CKMN ZNP. Przybyli przedstawiciele wszystkich województw z terenu całej Polski. Nasze województwo reprezentowała kol. Magdalena Górnik.

Tego dnia dyskutowano nt. niekorzystnych zmian w polskiej oświacie, zmianach w KN. Analizowano podjęte i zamierzone działania w celu obrony interesów n-li.

 

 


 

Dnia 27.10 o godz. 15.30 w Szkole Podstawowej Nr 23 przy ul. Wyspiańskiego 3,

odbyła się uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej

oraz spotkanie z V-ce Prezesem K. Baszczyńskim nt. zmian w oświacie.

Dziękujemy za udział i zaangażowanie .S Z K O L E N I A / 2017

 


 

W Ł O C Ł A  W  E KDnia  26 kwietnia 2017r., odbyło się szkolenie nauczycieli, członków KMN ZNP z woj. Kuj.- Pom. Obejmowało tematykę:

''AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA" oraz ''UPRAWNIENIA RADY PEDAGOGICZNEJ'',

które to zagadnienia szczegółowo i bardzo ciekawie omówiła Prezes Oddziału ZNP w Bydgoszczy kol. Mirosława Kaczyńska.

Wiceprezesi Zarządu Okręgu kol. Róża Lewandowska oraz kol. Krzysztof Buszka, przybliżyli

''BIEŻĄCĄ SYTUACJĘ W OŚWIACIE''.


BARDZO DZIĘKUJEMY ZA PRZYBYCIE I WSPÓLNE DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ...ROK 2016


 

S Z K O L E N I A / 2016 

BYDGOSZCZ - 14.12.2016r.

 


Dnia 14 grudnia spotkali się członkowie Zarządu Okręgowego KMN oraz Oddziałowych KMN ZNP z woj. Kuj.-pom. by wspólnie podsumować działalność klubów w 2016r. oraz opracować plan pracy na 2017r.

Prezes Okręgu Ryszard Kowalik omówił bieżącą działalność ZNP w kontekście zmian jakie czekają oświatę, z kolei kol. Ewa Stelmach poruszyła problem samokształcenia nauczycieli.

Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy mieli okazję obejrzeć ciekawe miejsca, jakie skrywa BYDGOSZCZ...


AKADEMIA MŁODEGO ZWIĄZKOWCA

czytaj


 

Bydgoszcz 17.06.2016r.Dnia 17.06.2016r. odbyło się szkolenie członków KMN z województwa Kujawsko- Pomorskiego, które przeprowadziła kol. Mirosława Kaczyńska

nt. "Kompetencje Rady Pedagogicznej".

W kolejnej części szkolenia głos zabrała kol. Róża Lewandowska Wiceprezes Okręgu ZNP mówiąc o sytuacji polskiej oświaty oraz kol. Krystyna Kwaśniewska Przewodnicząca OSEiR.

Następnie członkowie OKMN ZNP podziwiali panoramę Bydgoszczy z pobliskiej Opery...


 

WŁOCŁAWEK 15.04.2016r.15.04.2016r. w Pałacu Bursztynowym odbyło się szkolenie warsztatowe nt. "Emisja głosu", które bardzo profesjonalnie przeprowadziła kol. Katarzyna Szczepańska- logopeda oraz członek Zarządu Oddziału ZNP.

Uczestnicy nie tylko słuchali, ale również brali czynny udział w szkoleniu, wykonując ćwiczenia praktyczne.

W kolejnej części spotkania głos zabrali prezes ZO ZNP kol. Krzysztof Buszka oraz przewodnicząca KMN ZNP kol. Magdalena Górnik, którzy mówili nt. spraw dot. oświaty oraz bieżącej działalności ZNP.

Następnie uczestnicy szkolenia skosztowali specjałów szefa kuchni.Uśmiech


 

WARSZAWA 11.04.2016r.11 kwietnia 2016 r. w siedzibie ZG ZNP odbyło się spotkanie przedstawicieli Klubów Młodego Nauczyciela z terenu wszystkich Okręgów ZNP oraz Prezesów tych Okręgów.  Zorganizowane zostało przez Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Centralny Klub Młodego Nauczyciela. Nasz Okręg wspólnie z Prezesem Ryszardem Kowalik reprezentowała kol. Magdalena Górnik oraz kol. Krzysztof Kaczorowski.

Debatę rozpoczął Prezes ZNP Sławomir Broniarz, który wspólnie z Wiceprezesem ZG ZNP Krzysztofem Baszczyńskim przedstawili „Aktualną sytuację w oświacie a politykę edukacyjną ZNP”.

Następnie wystąpiła Dorota Michalak, starszy specjalista ds. prawnych ZPE ZG ZNP, omawiając:

„Uprawnienia rady pedagogicznej w kontekście zmian w przepisach o czasie pracy nauczyciela”.

Dyrektor szkoły nie może zlecić nauczycielowi realizowania zadań nie ujętych w statucie szkoły. Rada pedagogiczna funkcjonuje w celu kontroli i doskonalenia jakości pracy szkoły w obszarze działań podejmowanych w stosunku do uczniów.

Szczegółowo został przedstawiony także zakres kompetencji rady pedagogicznej, obowiązki i uprawnienia członka rady pedagogicznej oraz rozliczanie pracy nauczyciela.

Kolejny temat to: „Rola członków Klubu Młodego Nauczyciela w organizacji związkowej”. Przedstawiony został nowy regulamin KMN przyjęty przez ZG ZNP 16 grudnia 2015 r. Przeanalizowane zostały również ankiety dostarczone z okręgów, dzięki którym udało się zebrać informacje na temat współpracy miedzy ogniskami, oddziałami oraz członkami ZNP. Pojawiły się również pytania skierowane do prezesów, dotyczące m.in. najbardziej istotnych zadań KMN ZNP. 

K R A K Ó W25-27.01.2016 W KRAKOWIE ODBYŁY SIĘ OBCHODY 71 ROCZNICY WYZWOLENIA NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO I ZAGŁADY AUSCHWIZ – BIRKENAU. PRZEDSTAWICIELKĄ KUJAWSKO-POMORSKIEGO OKRĘGOWEGO KLUBU MŁODEGO NAUCZYCIELA BYŁA ANNA RUDNICKA OSTROWSKA.

Spotkali się tam członkowie związków zawodowych oświaty z Polski (ZNP i NSZZ „Solidarność”), Izraela, Niemiec, Austrii, Łotwy i Wielkiej Brytanii, aby porozmawiać o nauczaniu o Holokauście w innych krajach.

Gościem honorowym i głównym mówcą był Avraham Rocheli z Izraela. Przedstawił on trzy perspektywy Holokaustu: ofiar, oprawców i świadków, uświadamiając w ten sposób, że w obecnych czasach ksenofobii uczenie o Holokauście nabiera jeszcze większego znaczenia.

Podczas seminarium przemawiali przedstawiciele wszystkich grup związkowych a także Andrzej Kacorzyk, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwiz – Birkenau.

Odbyły się również warsztaty prowadzone przez panią Martę Berecką w międzynarodowych grupach roboczych.

27 stycznia delegacje związkowe wzięły udział w oficjalnych obchodach w Auschwitz.


Rok 2015


19 maja 2015r. manifestacji cdn...

relacja ZG ZNP

OGÓLNOPOLSKA Manifestacja

18 kwietnia 2015 r. w Warszawie

Żądamy podwyżek płac, zwiększenia nakładów na edukację,

poszanowania zawodu nauczyciela, zahamowania likwidacji szkół i przedszkoli,

zaprzestania łamania prawa przez samorządy i rzeczywistego dialogu!

galeria


 

S Z K O L E N I A / 2015 

TORUŃW dniach 18-19 września 2015r. odbyło się szkolenie OKMN ZNP w Toruniu nt."Aktualnej sytuacji w oświacie oraz kontaktów ZG ZNP z MEN", które omówiła kol. Róża Lewandowska, członek Zarządu Głównego ZNP, wiceprezes Okręgu Kuj.-Pom. ZNP oraz opiekun OKMN ZNP.

Następnie członkowie OKMN mieli okazję obejrzeć film pt. ,,Zarys dziejów i działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego w Toruniu”- wprowadzenie i komentarz kol. Urszula Polak, prezes Oddziału ZNP w Toruniu.

Młodzi nauczyciele wysłuchali także propozycji współpracy i oferty doskonalenia zawodowego, które przedstawiła

kol. Agnieszka Przybyszewska – konsultant- doradca Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

Wieczorem spektakl na dużej scenie teatruPuszcza oczko.

Następnego dnia członkowie OKMN udali się szlakiem twórców ZNP w Toruniu i województwie:

 • złożenie kwiatów pod obeliskiem na Placu ZNP
 • złożenie kwiatów na grobie Antoniego Kozłowskiego, Prezesa Bydgoskiego Okręgu ZNP
 • złożenie kwiatów na grobie Jana Ciomborowskiego , pierwszego Prezesa Oddziału w Toruniu.

Następnie młodzi n-le wzięli udział w otwarciu X Memoriału Jerzego Banakiewicza – Mistrzostwa Nauczycieli i Pracowników Oświaty Okręgu Kujawsko – Pomorskiego w Strzelectwie Sportowym pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa.

Na zakończenie spotkania: historia fortów – Twierdzy Toruń. Zwiedzanie Fortu VI.

Dziękujemy za organizację i ciepłe przyjęcie...


 

WARSZAWA  8-9 CZERWCA 2015r. 

WŁOCŁAWEKDNIA 13 MARCA 2015R. W PAŁACU BURSZTYNOWYM  WE WŁOCŁAWKU ODBYŁO  SIĘ SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW ZNP NT. UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. PRZEPROWADZIŁA JE PANI WIOLETTA WOJCIECHOWSKA WICEDYREKTOR W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20, W NIEZWYKLE CIEKAWY I INTERESUJĄCY SPOSÓB.

W KOLEJNEJ CZĘŚCI SZKOLENIA GŁOS ZABRAŁA KOL. MAGDALENA GÓRNIK PRZEWODNICZĄCA KMN ZNP. MÓWIŁA O  BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI KLUBU. NASTĘPNIE PREZES ZNP KOL. KRZYSZTOF BUSZKA PORUSZYŁ PROBLEMY DOT. OŚWIATY I OMÓWIŁ PLANY ZNP NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

NA KONIEC WSZYSCY UCZESTNICY SZKOLENIA MOGLI SKOSZTOWAĆ SMAKOŁYKÓW PRZYGOTOWANYCH PRZEZ PAŁACOWEGO SZEFA KUCHNI.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!Uśmiech

galeria


ROK 2014


Dnia 16 czerwca 2014 r. w Bydgoszczy odbyła się Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza OKMN ZNP.

Dokonano wówczas wyboru władz do Zarządu OKMN na kadencję 2014-2018.

Kol. Magdalena Górnik objęła funkcję V-ce Przewodniczącej OKMN ZNP


 

S Z K O L E N I A / 2014

 


 

WŁOCŁAWEKDnia 14 listopada 2014 r. w Pałacu Bursztynowym we Włocławku odbyło się szkolenie, którego organizatorem był Klub Młodego Nauczyciela ZNP.

Na spotkanie przybyli Prezes Zarządu Okręgu Kuj.- Pom. ZNP Ryszard Kowalik, Wiceprezes Zarządu Okręgu ZNP oraz opiekun Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela Róża Lewandowska, Wiceprezes Zarządu Okręgu ZNP oraz Prezes Oddziału ZNP Krzysztof Buszka, Wiceprezesi Zarządu Oddziału ZNP we Włocławku Jolanta Stasinowska i Janusz Śliwiński oraz członkowie Okręgowego i Oddziałowego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP.

Przewodniczącą  KMN ZNP  kol. Magdalena Górnik powitała przybyłych gości, a także zaprezentowała dotychczasową działalność Klubu posługując się prezentacją multimedialną.

Szkolenie obejmowało następującą tematykę:

 • PRAWO OŚWIATOWE ORAZ ROLA ZNP W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – problematykę przybliżył Wiceprezes Zarządu Okręgu Krzysztof Buszka.
 • BLIŻEJ ŻYCIA, BLIŻEJ SIEBIE. PRAKTYKA UWAŻNOŚCI JAKO EFEKTYWNY SPOSÓB REDUKCJI STRESU, które poprowadził członek Zarządu KMN Paweł Dyberny.

Na zakończenie głos zabrali Prezes Okręgu ZNP Ryszard Kowalik oraz Wiceprezes Zarządu Okręgu ZNP Róża Lewandowska, którzy mówił o ważnej  roli młodych nauczycieli w szeregach ZNP. Nie zabrakło też wspomnień z historii Związku.

Podczas szkolenia panowała bardzo ciepła i przyjazna atmosfera... Puszcza oczko

galeria


 

WARSZAWA

 


W dniach 7, 8 listopada 2014r. odbyło się spotkanie sprawozdawczo- wyborcze Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP połączone ze szkoleniem nt.

,,Platforma wiedzy i konsultacji- system wsparcia dialogu społecznego"

W spotkaniu uczestniczyli Prezes ZG ZNP Sławomir Broniarz, Wiceprezes ZG ZNP Grzegorz Gruchlik  oraz młodzi nauczyciele - przedstawiciele poszczególnych województw.

Nasze miasto reprezentowała kol. Magdalena Górnik.


Dnia 27 września 2014r. w Grodzie Jurajskim w Piasku k. Janowa (Okręg Śląski), odbył się

X JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI ZLOT MŁODYCH NAUCZYCIELI.

Tematem wiodącym X Zlotu był:

Młody nauczyciel wobec zmian w polskiej szkole na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia.

Okręg Kujawsko- Pomorski reprezentowało dwoje nauczycieli.INOWROCŁAW

 


Dnia 17 czerwca 2014r. odbyło się spotkanie szkoleniowe Zarządu OKMN, przedstawicieli  KMN z woj. Kuj.- Pom. w Inowrocławiu. Spotkanie koordynowali: Prezes  Oddziału ZNP  Inowrocław Jacek Kempski oraz V-ce Prezes Oddziału Inowrocław a jednocześnie opiekun KMN Mariola Cierpisz.

Szkolenie dot.  ,,Zakresu udzielania pierwszej pomocy w zagrożeniach zdrowia i życia”. Odbyło się w trzech blokach tematycznych. Pierwsze dwa bloki dotyczyły części teoretycznej, trzeci praktycznej.

W przerwach między poszczególnymi blokami szkoleniowymi członkowie OKMN zwiedzali m.in.: Park Solankowy, Palmiarnię, Tężnie, Muzeum Solnictwa, Instytut Prymasa Józefa Glempa.

Dalsza część spotkania to obrady Zarządu OKMN nad opracowaniem Planu Pracy OKMN ZNP na rok 2014 rok.

Serdecznie dziękujemy za tak wspaniałe przyjęcie i miłą atmosferę.Puszcza oczko


 

USTRONIE- JASZOWIEC

 


W dniach 23-26 kwietnia 2014 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe członków Kujawsko- Pomorskiego Okręgu ZNP

w którym uczestniczyli przedstawiciele naszego miasta.

Szkolenie połączone było z obchodami XXIX Nauczycielskich Dni Pamięci i pokoju w Oświęcimiu.

Program przewidywał m.in:

 • Oświęcim- Marsz Milczenia - od bramy wejściowej do Ściany Śmierci, Tablica Pamiątkowa,

Pawilon Polski- złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

 • Brzezinki- oddanie hołdu wszystkim pomordowanym, w tym nauczycielom innych narodów.
 • Szkolenie dot. spraw oświatowych, ZNP.

ROK 2013

MANIFESTACJE 2013


Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP - "Dość tego"

Warszawa 23 listopad 2013 od godz. 11.00 do 14.00

 

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNĄ AKCJĘ I OGROMNE ZAANGAŻOWANIE!!!


 

S Z K O L E N I A / 2013 

B Y D G O S Z C Z

 


W dniu 19 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu OKMN. Program spotkania przewidywał:

 • Spotkanie z Prezesem Okręgu ZNP Ryszardem Kowalikiem oraz Wiceprezes Okręgu ZNP Różą Lewandowską.
 • Opracowanie planu pracy OKMN ZNP na rok 2014.
 • Przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo- wyborczej w oddziałowych KMN ZNP.
 • Sprawy różne.

D Ą B K IW m-cu listopadzie 2013 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe członków ZG, Zarządu Kujawsko- Pomorskiego, Prezesów Oddziałów i Przedstawicieli Sekcji Związkowych.

Harmonogram szkolenia przewidywał następujące bloki tematyczne:

osoba prowadząca: Kujawsko- Pomorski  Kurator Oświaty Anna Łukaszewska

- Stan edukacji w województwie Kujawsko- Pomorskim

- Cyfrowa szkoła

Radca prawny Okręgu Izabela Wiernikowska

- ZFŚS

Wiceprezes ZG ZNP Grzegorz Gruchlik

Wiceprezes ZG ZNP Jarosław Czarnowski

- statystyka, uchwały, sprawy związkowe

Dziękujemy za możliwość uczestnictwa, poszerzenia wiedzy w bardzo ciepłej i serdecznej atmosferze.Uśmiech


 

G R U D Z I Ą D Z18 października br. członkowie KMN, OKMN na zaproszenie wiceprezes ZO ZNP Róży Lewandowskiej gościli w Grudziądzu,

gdzie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Dziękujemy, za miłe przyjęcie i gorącą atmosferę.Puszcza oczko


W Ł O C Ł A W E KDnia 17 października 2013r. odbyło się  spotkanie szkoleniowe członków OKMN z przedstawicielami KMN z Włocławka.

Swoją obecnością zaszczyciła nas opiekun OKMN oraz wiceprezes Zarządu Okręgu Kuj.-Pom. kol. Róża Lewandowska.

Harmonogram przewidywał następującą tematykę:

Rola ZNP w placówkach oświatowych

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego i mianowanego

Szkolenie z w/w tematyki przeprowadzili: prezes oddziału ZNP  Krzysztof Buszka oraz vice-prezesi oddziału ZNP Jolanta Stasinowska i Janusz Śliwiński.

Ponadto uczestnicy szkolenia dzięki uprzejmości dyrektora Piotra Nowakowskiego gościli w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.

Przedstawiciele OKMN na zaproszenie prezesa oddziału ZNP Krzysztofa Buszki wzięli udział w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w SP Nr 23/Gim. Nr 4.

 

Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i pomoc przy organizacji tegoż przedsięwzięcia członkom KMN.

Wiceprzewodnicząca OKMN Magdalena Górnik


 

K R Y N I C A - Z D R Ó JW m-cu wrześniu  br. odbyło się  wyjazdowe szkolenie z przedstawicielami Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu Kujawsko- Pomorskiego, członków Prezydium sekcji związkowych oraz Prezydium OKMN ZNP.

Podczas szkolenia omawiano kwestie dotyczące oświaty i spraw związkowych.

Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tak ważnym przedsięwzięciu.Uśmiech


 

Z A K O P A N EW dniach 14-16 czerwca br. w Zakopanem odbyło się szkolenie członków Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela wraz z przedstawicielami zarządów Okręgowych Klubów Młodego Nauczyciela.

Nasze miasto reprezentowała kol. Magdalena Górnik

W spotkaniu uczestniczył wiceprezes ZG ZNP Grzegorz Gruchlik, który przybliżył temat propozycji zmian w Karcie Nauczyciela, zmian w awansie zawodowym oraz spraw socjalno-finansowych.

Harmonogram zawierał następującą tematykę szkoleń:

NEGOCJACJE - zajęcia teoretyczne

NEGOCJACJE -  zajęcia warsztatowe

CYBERPRZEMOC W SZKOLE - wykład

Wspólne wieczorne ognisko zacieśniło więzi członków KMN i pozwoliło na powstanie nowych pomysłów jego działalności.

Dziękujemy!  UśmiechW A R S Z A W AW dniach 7-8 czerwca br. odbyło się szkolenie członków OKMN z województwa kujawsko- pomorskiego w Zarządzie Głównym w Warszawie.

Nauczycieli powitał wiceprezes Zarządu Głównego Kol. Grzegorz Gruchlik, który w bardzo interesujący i rzeczowy sposób przybliżył historię powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego, jego  działalność statutową, strukturę organizacyjną oraz zmiany w KN jakie Rząd zamierza wprowadzić.

Kolejna część szkolenia to już spotkanie z prawnikiem ZG, który poruszył niezwykle ważną tematykę:

,,Mobbing w pracy"

,,Zwolnienie nauczyciela"

Członkowie OKMN mieli także okazję zobaczyć ZG.  Kol. Grzegorz Gruchlik pokazał miejsca dotąd nieznane...

Nasze miasto reprezentowała kol. Magdalena Górnik - wiceprzewodniczącą OKMN wraz z nauczycielami.

Nad całością przedsięwzięcia czuwała wspaniała nawigatorka, niezastąpiona wiceprezes Zarządu Okręgu Kujawsko- Pomorskiego ZNP oraz opiekun OKMN - Kol. Róża Lewandowska.

DZIĘKUJEMY I PROSIMY O WIĘCEJ!  Puszcza oczko


 

G R U D Z I Ą D Z23 marca br. odbyło się szkolenie Zarządu Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela.

Celem spotkania było opracowanie planu pracy OKMN na rok 2013.

W spotkaniu uczestniczyli wiceprezes Zarządu Okręgu Kujawsko- Pomorskiego ZNP oraz opiekun OKMN - Kol. Róża Lewandowska oraz wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Grudziądzu Barbara Grajczak- Migawa.

W tym dniu odbyło się także szkolenie  "Awans zawodowy nauczyciela", które przeprowadził  Marek Grzebieniewski. Frekwencja była wysoka, gdyż przybyli reprezentanci wielu miast m.in. Włocławka- Magdalena Górnik, Torunia, Grudziądza, Bydgoszczy, Świecia. Emocji nie brakowało, młodzi n-le nie tylko słuchali, zadawali pytania, ale mogli choć przez chwilę poczuć się jak na prawdziwym egzaminie.

Dodatkowo KMN w Grudziądzu zaprosił na Mistrzostwa Grudziądza Pracowników Oświaty w Strzelaniu (22.03) oraz Pływaniu (24.03) na basenie ZSO nr 2.

Prosimy o więcej takich spotkań! Puszcza oczko